Како до 30.000 евра за вашата проектна идеја?

Академија за пишување и развој на проектни предлози

Доколку имаш идеја, дали веднаш ја отвараш апликацијата и започнуваш да внесуваш податоци?
Дали тоа е најдобар начин? Најефикасен? Дали е стратегија?

Започнувајќи од тоа, почнав да истражувам и да пробувам да ги спојувам ЦЕФЕ методологијата за развој на претприемачки компетенции и бизнис идеи и Еразмус+ програмата и проектите кои бараат вештини и компетенции за решавање на проблеми низ светот.

Со комбинација на искуствените вежби од ЦЕФЕ за креирање на бизнис план, моето исксутво во менаџирање на проектите и онлајн учењето и искуството на Игор Разборник од Словенија, се родија алатките и методите за:

•Најкратко време за увид и подготовка на проектна апликаицја,

•Подлабок увид на проблемите и решенијата кои се нудат со идејата,

•Наоѓање на иновативни начини за решение на проблемите,

•Генерирање на целокупните потребни информации за полесно да може да се стават во проектна апликација,

Што направив да ги разбирам проектите?

•Прво, она што беше пдф апликација, го ставав на ворд документ и започнував да пишувам.

•Што се важните делови од апликацијата, го научивме од Игор: проблем, таргетни групи, иновации, потреби и барања на целните групи, активности, последници...итн … да се структурира во еден мозаик разбирлив за мозокот за да може да се организира и да почне да развива идеја.

Пристап кој ќе се користи:
Ќе користиме различни алатки на академијата за различни делови од апликацијата:

Претставници од граѓански сектор (нво, фондации, институти)

Бинис сектор (едукативни бизниси - консалтинг, едукација, јазични студија, фризерски академии, фирми кои имаат едукативни настани за развој на нивни вработени, игротеки…)

Едукативен сектор (училишта средни основни, приватни факуктети, државни факултети)

Државни институции (сите кои што имаат едукативни активности и се заинтересирани за развој на проекти)

Пишување со взаемно помагање (различни тимови даваат фидбек на други тимови)

Ќе работиме во Гугл Докс - техники за ефикасно работење и организација на фајлови преку ГуглДокс

Гемификација

Поделба на работите: 50% од времето ти ја развиваш идејата, доказите, концептите, а останатите 50% со партнерите.

Копирање и иновација (истражување на нешто постоечко, учење што има таму, подобрување и нови концепти кои водат до иновација)

Лица кои што развиваат проекти во организациите

Кои имаат идеи за општествен развој Желба да научат за ЕУ проекти Сакаат својата идеја да најдат финансирање

Од 18 до 70 години

Лица од човечки ресурси

Лица задолжени за интернационална соработка во факултетите

Задолжени за проекти во фирмите

Консултанти кои ќе го користат знаењето да им помагаат на другите На стратешки позиции во организации

1 до 2 часа неделно - лекции и онлајн предавање со насоки 2 до 4 часа неделно домашна работа

Прашања и одговори на почеток на онлјан средбa

Примери од вашите домашни, за подобрување.

Првите 4 -5 средби ќе се развива идејата и концептот на проектот (тренер, ментор и тимови). Најдобро е да има по двајца членови од секој тим. Зошто? Да разговаате меѓу себе и да се прпеиспитувате.

Останати 5-6 средби ќе се равива проектна апликација (тренер + ментори + супервизори). Ова ќе се работи и со партнерите...не само вие сами. Пример еден партнер ќе пишува за производи, еден ќе пишвуа за тренинзи, итн...

Во меѓувреме нашиот тим ќе ве води и ќе ви дава фидбек.

Да се научам да пишувам проект

Да аплицирам на одреден конкурс

Добијам финансии за идејата

Да обезбедам ресурси за организацијата/фирмата

Напредок во фирма

Сакам некој да ме води, да ме поддржува, да ме менторира

Да имаат доверба во експертите

Да работам на реални примери и проекти (пракса)

Да добијам примери и урнеци и алатки за развој на проекти, кои би ги користел во иднина

Да изготвам реална апликација за мојата идеја

Техника за генерирање и оценка на проектна идеја (критериуми: дали и колку проектни идеи има веќе на оваа тема? Дали е лесно да се опише? Дали има потенцијал за големо влијание? Дали е иновативна?)

Техника за оформување на концептот на твојата проектна идеја

20% од проектот е проектната идеја и 80% е техниката на описот на таа идеја во апликацијата.

Дрво на проблеми и решенија

Премостување / Поврзување на потреби и желби

Искористување на добри практики на нов начин

Оценување на проектна идеја - нешто слично како микро и макро филтери … развиј го по цефе...

Знаење и вештини за пишување и развивање на твојот прв Еразмус + проект

Стратегии за пишување на проекти (Што е проблемот?, Кој го има тој проблем? Што ќе употребиме ново за решавање на проблмоет? Какво влијание ќе има?) Вмрежување со потенцијални партнери (за соработка, учење, размена, фидбек, како да се развиваш …)

Завршена апликација - пополнета Коучинг во водење на добиен проект - дај боже да го добиете, тука сме да ви помогнеме

Најдобриот проект кој што ќе го развиете сте вие самите! Не сте сами, ќе имате со кој да се посовтувате во рекот на развојот на идејата, отколку да губите време на пребарувања

Пријателски ментори кои нема да ве судат заради нешто што не знаете или знаете погрешно

Структурирани информации и организирани за полесно прифаќање Информации со можности за финансирање на проектни предлози (мцмс)

Дали имаш желба да работиш на оваа идеја и без финансирање од страна?

Дали имате експертиза или искуство да го развиете проектот?

Дали ја сакате таа идеја?

Дали ви треба таа идеја?

Дали овој проект е вистинската потреба за вас?

Дали е тешко да се докаже потребата од твојата идеја?

Контактирај нe за соработка

Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија Скопје

Ул. Руди Чајевац бр. 1/1-60, Аеродром – Скопје, Македонија

© Copyright - CEFE Macedonia™, 2024

Designed by: screensculptures.com