Нашиот тим

Обучувачи со визија

Тим

Ние, во ЦЕФЕ Македонија, веруваме и работиме кон градење на претприемничко општество и ги учиме лицата да бидат иноватори и претприемачи. 

Претседател

Јован Сталевски

Проектен менаџер, обучувач, консултант

j.stalevski@cefe.mk

Благој Трајков

Проектен координатор, обучувач

 

blagoj.t@cefe.mk

Елена Гагачева

Проектен координатор, обучувач, консултант

 

elena.g@cefe.mk

Валентина Тодороска

Проектен координатор, обучувачoffice@cefe.mk

Михајло Митковски

Финансиски координатор, консултант

 

finance@cefe.mk

Мартин Костадиновски

Промоција и маркетинг

 

martin@friday.mk

Пеце Јовески
Основач
Благој Митров
Основач
Зоран Витанов
Основач
Висар Адеми
Основач

Контактирај нe за соработка

Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија Скопје

Ул. Руди Чајевац бр. 1/1-60, Аеродром – Скопје, Македонија

© Copyright - CEFE Macedonia™, 2024

Designed by: screensculptures.com