ЦЕФЕ Македонија™

ЦЕФЕ работи според ЦЕФЕ методологијата која користи пристап ориентиран кон акција и едноставни методи на учење со цел да се развијат и зајакнат менаџерските и личните вештини на претпримачите во контекст на зголемување на приходите, отварање на нови работни места и одржлив економски развој.

1 +

Организирани обуки и настани

Бесплатни Ресурси

1 +

Имплементирани проекти за економски развој

1 +

Имплементирани проекти за економски развој

1 +

Организирани обуки и настани

Ресурси за вас

Учесници на обуки
1 +
Организирани обуки и настани
1 +
Имплементирани проекти за економски развој
1 +
Советодавни часови на претприемачи и едукатори
1 +
Земји партнери во ЦЕФЕ Методологијата
1 +

Кои сме ние?

Здружение на професионални обучувачи и експерти...

Здружение на професионални обучувачи и експерти кои креираат економии засновани на компетенции уште од 1997 година.

Нашата визија е општество водено од претприемачи. Луѓе кои креираат нова вредност.

Услуги

Издигнете се на ниво на професионален обучувач кој ќе користи ЦЕФЕ Методологија (еден од најефективните начини за развој на претприемачи и бизнис). Бидете дел од мрежата на преку 20.000 ЦФЕ обучувачи ширум светот.

Со вештини полесно се живее. Ви нудиме различен сет на обуки за личен и професионален развој. Инвестирајте во себе, бидејќи тоа е најисплатливата инвестиција.

Направете нешто добро за вашиот бизнис или организација! Експертите на ЦЕФЕ Македонија ќе го поддржат растот на вашиот бизнис со советодавни услуги за дизајнирање на проекти или бизнис планови.

Ние се водиме од премисата дека секоја група на луѓе не е тим, и секој тим не е само група на луѓе! Направете вашите луѓе да се чувствуваат како човечки потенцијал, а не како човечки ресурси за вашата организација. Заедничко учење / настани / авантури / патувања

Проекти

Партнери и соработници

Најнови вести

Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија Скопје

Ул. Руди Чајевац бр. 1/1-60, Аеродром – Скопје, Македонија

© Copyright - CEFE Macedonia™, 2024

Designed by: screensculptures.com