Проекти

Изминати проекти, Проекти

Повик за учество на обука за обучувачи по ЦЕФЕ Методологија во рамки на проектот “Креирање на регионални центри за претприемништво во Источна Македонија”

7, 8, 9 Февруари  2020 и 15, 16 Февруари 2020 Хотел Изгрев, Штип Обуката е наменета за создавање на компетентни