Проекти

Изминати проекти, Проекти

ЦЕФЕ Македонија го започна проектот FinYes за зајакнување на финансиската писменост кај младите

Во претходната година, ЦЕФЕ Македонија постигна значајна пресвртница со успешното завршување на програмата за обука на тренери (ToT) за микро […]

Проекти, Тековни проекти

ВИРТУАЛ технологојата може да го подобри нивото на вештини, можности и вработливост кај учениците од ВЕТ секторот

На 7 декември 2023, претставници од ЦЕФЕ Македонија, заедно со партнерите на проектот ВИРТУАЛ, одржаа состанок за евалуација и планирање