Соработка на два проекти за промовирање на социјално претприемништво во Македонија

На 04.12.2020 година, Јован Сталевски од ЦЕФЕ Македонија, кој е претставник на проектот „Социјално претприемништво за млади“, финансиран од Еразмус + Програма на Европската комисија, одржа состанок со Миндаугас Данис, долгорочен експерт за проектот „ Поддршка на социјалните претпријатија “во Македонија, финансиран од Европската унија.

Проектот SE4You се фокусира на поддршка на млади луѓе кои сакаат да научат и растат, како професионално, така и на лично ниво, грижејќи се за другите и за нивната околина. Проектот „Поддршка на социјалните претпријатија“ има поширока перспектива за воспоставување структура за поддршка на постојните и потенцијалните социјални претпријатија / претприемачи преку воспоставување на Тим за поддршка на социјално претпријатие и мрежа на локални точки за поддршка, истовремено обезбедувајќи местата низ целата земја да функционираат и да им обезбедува решенија за одржливост.

Потенцијалната соработка ја гледаме како промовирање на социјално претприемништво, споделување методологии, материјали за обука, целни групи, ментори, обучувачи, комуникациски капацитет и канали. Исто така, целната група во Македонија може да има корист од можноста за 10 стипендии за студенти за еден или два месеци за работа во рамките на локалните социјални претпријатија и финансиски грантови за постојните или новите социјални претпријатија.