Кафе со Г-ин Пол Волерс

Нашиот тим учествуваше на настанот „Кафе со Дипломат“, одржана во Американско Катче Битола, каде што Г-ин Пол Волерс го сподели своето професионално искуство како дипломат. Тој исто така ја сподели и поддршката и енеергијата што ја црпел од своите предци и фамилија. Ние ги запознавме гостите и Г-инот амбасадор со нашиот проект „Зошто да одите надвор, кога може да останете и да ја развиете вашата земја“, кој започнува на 01 Декември 2014г.

Г-инот амбасадор даде совет за младите Македонци да бидат истрајни во нивните цели, да патуваат, да учат јазици, комуникациски и ИТ вештини, и да уживаат во предизвиците кои ги нуди развојот на нивните заедници.