Како да ги надминеме психолошките пречки за успех на претприемачот?

Ве покануваме на обука која ќе се заснова на емоционалната интелиганција во претприемништвото, поконкретно, негативните емоции како пречка за успехот на претприемачите. Ова е една од темите која е најретко застапена и најоскудно дисеминирана во рамките на неформалното образование (семинари, обуки, работилници). Повеќето формални и неформални едукации ставаат акцент на вештините и компетенциите за водењето на бизнис, но многу мал процент се посветува на основата на тие бизниси – претприемачот и неговата психолошка подготвеност за успех (или неуспех).

Главната цел на овој настан е да ве обучи и да ви даде знаења и вештини за:

 • препознавање на негативните емоции кои се испречуваат пред успехот на претприемачот,
 • алатки за нивно менаџирање и
 • како да ги примениме во секојдневното работење

Обуката е дизајнирана да се реализира во два дена, а целите ќе се постигнат во четири сесии составени од: предавање, прашања и одговори, вежби за практична примена на алатките. Темите на сесиите се следни:

 1. Страв
 2. Завист
 3. Агресија
 4. Алчност

Кој ќе не обучува? Г-ин Сем Вакнин –  Светски експерт во областа на клиничката психологија, автор на многубројни светски бестселери на темата (вклучувајќи ја и “Malignant Self-love: Narcissism Revisited”), бизнис консултант, како и економски аналитичар и коментатор.

Г-ин Зоран Витанов – Гостин говорник.  Еден од основачите на ЦЕФЕ Македонија и виновник за успешноста на стотици претприемачи од Амстердам до Дубаи.

Кога ќе се одржува? 12 и 13 септември (сабота и недела) од 10:00 до 17:30 часот

Каде? Хотел Капри – Битола

Што добивам дополнително?

 • Секој кој што успешно ќе ја заврши обуката (активно присуство на најмалку 80% од обуката) се стекнува со сертификат издаден од ЦЕФЕ Македонија и потпишан од обучувачите;
 • Материјали во печатена и електронска форма;
 • Листа на контакти за ваше идно вмрежување и соработка;
 • СПЕЦИЈАЛЕН ПОДАРОК од Г-ин Сем Вакнин – сите учесници ќе добијат 40 електронски книги од неговото творештво, кои што може да ги користите во вашиот континуиран личен и професионален развој;
 • ПОДАРОК од ЦЕФЕ Македонија – видео курс во кој ќе најдете информации за грантови и поддршка за реализација на вашите бизнис идеи.

Важно: Обуката ќе се одржува на англиски јазик.

Колку треба да инвестирам за себе? Реалната цена на чинење за овој тип на обука е повеќе од 9.000 денари по учесник. Благодарение на Г-ин Сем Вакнин и Г-ин Зоран Витанов, оваа обука ќе ви биде овозможена само со инвестиција од само 770 денари* во основни трошоци!!!

Како да се пријавам? Пријавувањето (пополнете ја електронската пријава) и потврдата на учество се врши до 01 септември 2015 година. Контактите на организаторот на настанот ЦЕФЕ Македонија се следни: 078/437267 Јован Сталевски; 078/201854 Елена Гагачева; info@cefe.mk

Ве молиме, Вашето присуство да го потврдите со уплата од 770 денари* на долната сметка најкасно до 01 септември 2015 година.

Банкарски податоци:

ЦЕФЕ Македонија

НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

Жиро сметка број:  210 063 771 060 147

Адреса:

ЦЕФЕ Македонија

„Никола Парапунов“ 33/57, 1000 Скопје

Република Mакедонија

Цел на дознака: Обука Сем Вакнин

* Цената на чинење на обуката е по учесник, во група од 60 лица. ЦЕФЕ Македонија го задржува правото на одложување и комбинирање на термините во случај на недоволно пријавени учесници. Во случај на поголем број пријавени кандидати ЦЕФЕ Македонија го применува принципот „first come – first served“ (во случајот: прв пријавен – прв услужен).

Во политиката на работа на ЦЕФЕ Македонија нема исклучоци при плаќањето на надомест за учество доколку лицето отсуствува на дел од обуката или е претставник од здружение на граѓани.