7. ЦЕФЕ Македонија партнер во проект за медиумска писменост

ЦЕФЕ Македонија беше партнер во проект за медиумска писменост. Три учесници од Битола учествуваа на тренингот Educate Me(dia), кој го организираа нашите колеги INPRO. Тренингот се одржа крајот на Октомври 2016 година во Режов, Полска.

Целта на овој проект беше да учесниците стекнат вештини за медиумска писменост, да разберат како да развијат емпатија до испраќачот или примачот на пораката и како да бидат ефективни во комуникацијата.

Овај проект е финансиран од програмата Ерасмус + на Европската Комисија.

Слики можете да погледнете на нашата Фејсбук страница.