Обука за обучувачи за агро бизнис

Повторно патуваме во земјата наречена „Кулија“, но овојпат се селиме во прекрасните рурални предели каде живееме со семејството и управуваме семејна фарма, произведуваме храна и ја продаваме на локалното пазарче. „Кулија“ располага со плодно земјоделско земјиште, со многу сончеви денови во текот на годината и е рај за производство на најразлични земјоделски култури. Преку симулација наменаџирање на нашата фарма минуваме низ сите процеси на земјоделското производство, учиме да го планираме и да управуваме со нашиот посед и финансии, сами носиме одлуки за нашите инвестиции, а во исто време се соочуваме со неочекувани настани.

Ова е воведот во обуката за обучувачи наречена „Бизнис Игри за Фармери“, каде што 9 учесници од Македонија и Албанија се во чевлите на фармерот опишан погоре и преку реална симулација во виртуелна средина се натпреваруваат како да го подобрат квалитетот на својата фарма, а во исто време и квалитетот на живот на своето семејство.

Идните обучувачи за Бизнис Игрите за Фармери се од ЦЕФЕ Македонија и ЗАЕМ од Македонија и Баланс од Албанија. Тие се надоградуваат како во периодот февруари – март 2023 година да обучат потенцијални и постоечки мали земјоделски бизниси во Македонија и Албанија.

Она што ќе научат да го пренесуваат на другите е:

  • Зголемување на финансиското и претприемачкото знаење за започнување мал бизнис во земјоделие и негово водење со разбирање на основните сметководствени принципи и примена на едноставни финансиски алатки како што се прогнози за продажба, готовински текови, биланси и биланс на добивка и загуба.
  • Да ја разберат улогата на различни деловни актери како што се добавувачите и клиентите, заемодавачите и регулаторите, дефинирајќи ги целите и стратегиите за справување со секоја заинтересирана страна
  • Да идентификувате нови деловни можности со влегување на нови пазари или воведување дополнителни производи
  • Управување со неочекувани настани и ризици, планирање на инвестиции и работете со финансиските институции и нивните производи
  • Заедно со искусните тренери од Германија, сложените ситуации се разбиваат, опциите за одлуки и најдобрите решенија активно се дискутираат во групи и се поставуваат наспроти реалната деловна практика.

Оваа обука за градење на капацитети за финансиска писменост во Македонија е овозможена преку German Sparkassenstiftung North Macedonia  за интернационална соработка.

Доколку сакате на интерактивен и забавен начин да искусите и научите како да управувате со мала фарма пријавете се за обуките што следат во февруари и март на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr2CSDMgXBZEkhkhMA1bTKhlsHzlp5XY7kYFluJS1cBMT18w/viewform