Претприемачко вмрежување во Данска

Семинарот за остварување нови контакти: “Претприемништво- пловење до успехот” организиран од Интерколеџ, Данска заврши успешно на 15 декември 2017 година.

45 мотивирани проектни менаџери, обучувачи и одговорни на организации работеа на нови проектни концепти и многу од нив ќе бидат аплицирани во Еразмус+ програмата во 2018 година. ЦЕФЕ Македонија зеде иницијатива за дизајнирање на проект во кој што 6 европски држави ќе креираат отворени онлајн курсеви за промоција на екосистемите што ги поддржуваат претприемачите.


Исто така сите учесници беа запознати со ЦЕФЕ методологијата и потенцијалот што го има за креирање на претприемачки општства.