Буклет на тема: Претворање на потребите на младите луѓе во акционен план за инклузивен раст на заедницата

Овај буклет е наменет како ресурс за учење за поддршка на неформалното образование за циклусот на Проектен Менаџмент (PCM) во рамката на младинска работа и развој на заедницата, со фокус на тоа како овај циклус може да биде искористен за експериментирање со неформалнотп образование и театарот.

Линк до буклетот:

Booklet_Turning Young People’s Needs