Бизнис средби на Технички и Правен факултет во Битола

На 27ми април 2015, тимот реализира бизнис средба со 100тина студенти од факултетите во Битола. Целта беше да прикажеме информации за отпочнување и развој на бизнис во Македонија, како и размена на информации и искуства со присутните.