Вести

Успешно организиран дијалог помеѓу младите и креаторите на политики

Во рамките на проектот „Дијалог помеѓу младите луѓе и креаторите на политики“ на ЦЕФЕ Македонија, од 27ми до 29ти Ноември […]