3. Одржливи претприемнички вредности преку онлјан учење , Период на реализација: Февруари 2015 – Јануари 2016

Финансиран: Грчка Национална Агенција за европски образовни програми, Еразмус+

Реализатор: Solidarity Tracks www.tamonopatia.org + 11 партнерски организации од Бугарија, Романија, Романија, Украина Грција, Шпанија, Франција, Тунис, Полска, Грузија и ЦЕФЕ Македонија од Македонија.

Период на реализација: Февруари 2015 – Јануари 2016

Целна група: Младински работници, ментори, супервизори и проектни менаџери активни во Европски Волонтерски Сервис.

Активности: Средба на партнерите, обуки во Грција и Романија за достигнување на специфичните цели:

– Давање на младински работници, вработените и експерти од партнерските организации, можност да добијат нови знаења, вештини и компетенции за идеите на е-учење во рамките на неформалното образование и за употреба на современи методи на учење во секторот на младите, неформално образование (методи врз основа на виртуелна технологија), со цел да се ажурираат и да ги подобрат своите сопствени работни процеси.

– Им овозможува на корисниците на ЕВС да ги развијат своите лични надлежности во текот на нивните услуги и да се приклучат во образовен процес кој го олеснува нивното премин од светот на волонтерството во професионалниот свет, со помош на модули за е-учење кои им се помогне да се здобијат со вештини пропорционален со нивните сопствени потреби (лични и професионални), обезбедувајќи на тој начин својот потенцијал како активни граѓани.

– Креирање на иновативна алатка за идентификување и оценување на знаењата, вештините и способностите стекнати од страна на неформалното образование, преку е-учење.

– Подобрување на капацитетите / компетенции на партнер-организации кои се активни во областа на волонтерството, како и во образованието за претприемништво, со користење на потенцијалот на е-учење, а особено на “Мудл” апликација.

– Подобрување на учеството во процесот на учење и зајакнување на врските меѓу меѓународното волонтерство и “вработување” (подобрување на потенцијалот за младите луѓе да слета на вистинска работа, со работа на високо систем за квалитет на континуирано on-line образование).