2. „Зошто да одите во странство, кога можете да останете и да инвестирате во (да ја развивате) вашата држава?“ Период на реализација: 01.12.2014 до 31.05.2015

Финансиран: Амбасадата на САД во Р.Македонија

Реализатор:ЦЕФЕ Македонија во партнерство со невладините: Центар за одржливост и напредна едукација Битола и Форум 16 Битола.

Период на реализација: 01.12.2014 до 31.05.2015

ЦЕЛ: да го превенира одливот на таленти, да придонесе кон намалување на невработеноста и за понатамошно развивање на претприемаштвото, на тој начин придонесувајќи кон економски развој во Р. Македонија.

Посебни цели на проектот:

– Да се продуцираат 9 видеа со интервјуа со лица од различни сектори (бизнис, јавен, образовен) за какви видови на поддршка за претприемачите се моментално достапни во Македонија и како може да се подобри ситуацијата;

– Да се ​​презентираат изворите на поддршка кои во моментов им се располагање на постоечките компании (со цел и понатаму да ги прошират своите бизниси) и на стартап-ите (со цел да се мотивираат лицата-особено студентите да основаат сопствени бизниси)-средби во Битола, Скопје, Тетово, Штип, Охрид и Струмица;

– Да се понудат идеи на државните институции надлежни за развој на претприемаштвото како тие можат креативно да ги поддржуваат претприемачите, преку примери од други економии;

– Да се ​​зајакне секторската соработка меѓу владата, бизнисите и факултетите со цел да се вклучат креативни пристапи за поддршка на растот на претприемачите.