Проект за искуствено учење за образование преку спорт

  • Име на пректот: Искуствено учење за образование преку спорт
  • Програма: Еразмус+ Спорт
  • Кординатор на проектот: ДЕМ (Турција)
  • Партнерски организации: ЦЕФЕ Македонија, Спортски клуб Фабрика за шампиони (Бугарија), Институт ОДТИЗ за образование и инклузија (Словенија), Спортски клуб ТЕД (Турција)

ЦЕФЕ Македонија е дел од новиот проект Искуствено учење за образование преку спорт финанисран од Еразмус + програмата на Европската Унија. Проектот има за цел да придонесе за зајакнување на образованието во и преку спортот засновано врз методологија за искуствено учење со посебен фокус на развој на вештини. 

Главните цели на проектот:

  • Да се подобрат образовните капацитети засновани на искуствено учење на спортски и младински организации и нивниот персонал што го користат спортот како алатка.
  • Да се развијат алатки и методи засновани на искуствено учење и методи за спортски активности со цел да се зголеми образовниот потенцијал на спортските активности.

Целните групи на овој проект се младински и спортски организации кои го користат спортот во своите активности, нивниот персонал и млади со помалку можности кои учествуваат во овие спортски активности.

ЦЕФЕ Македонија како организација која е дел од овој проект во својата методологија користи искуствени вежби и алатки кои имаат елементи на спортски игри преку кои се креираат претприемачки компетенции.