Материјали “Социјален бизнис за инклузија”

Во рамки на проектот “Социјално претприемништво за инклузија” кој што се одржа во јули 2017 година во Полска се изработија материјали за обука и едукација кои имаат за цел да ги поттикнат младинските работници на поголема инклузија на лицата со помалку можности, преку нивно инволвирање во социјалното претприемништво.

Ве охрабруваме да ги превземете и користите материјалите кои што ќе ги најдете овде 2017 Erasmus Plus KA 1 Tool Kit, How to promote social economy among young people, E. Solarz, A. Skowera