Корисен прирачник: Водич за социјални претприемачи

Во рамки на проектот „Start it UP, Keep it UP“ поддржан од Erasmus+ програмата на Европската Комисија заедно со партнерските организации од Азербејџан и партнери од Грција, Хрватска, Бугарија, креиравме корисен прирачник, Водич за социјални преприемачи.

Во водичот ќе најдете: – Како размислува претприемач кој има социјална бизнис идеја, – Идентификување на проблем и креирање на вредност за него, – Хипотеза на поделба на купувачот, – Експериментирање (Пилотирање), – Понудена вредност, – Рамка на влијание, – Оддржлив Бизнис Модел, – Менторирање на социјални претприемачи, што е и како се прави.

Овој прирачник можете да го видите целиот на следниот линк.