ЦЕФЕ мрежа и обучувачи

ЦЕФЕ е најдобриот глобален метод за промоција на претприемништвото!

Биди дел од мрежата на повеќе од 20,000 обучувачи низ целиот свет!

За да станете ЦЕФЕ обучувач, кандидатите мора успешно да учествуваат во две активности: обука за обучувачи (ТоТ) и да водат обуки.

 1. Обука за обучувачи (ТоТ) – ги обучува учесниците да спроведуваат обуки со целната група користејќи ЦЕФЕ методи
 2. Водење на обуки – по завршената обука за обучувачи, потребно е да се заврши квалификацијата со што учесниците ќе бидат надгледувани за време на нивната прва обука

Сертификати од различни нивоа се издаваат од ЦЕФЕ Македонија, како национално лиценцирани промовирајќи ја ЦЕФЕ методологијата. Тоа укажува дека кандидатот стекнал драгоцено искуство како ЦЕФЕ обучувач. Кандидатите потоа ќе бидат испитани не само за нивните вештини за тренер, туку и за нивните перформанси во области како што се ширењето на CEFE или развојот на вежбите.

Покрај националните сертификати, ЦЕФЕ Македонија тесно соработува со ЦЕФЕ Интернационал и поддржува национални тренери за стекнување признанија на меѓународно ниво. Конечното и последно ниво ги потврдува Цефистите кои се квалификувани да спроведат формирање на нови ЦЕФЕ обучувачи. Овие членови ги нарекуваме ЦЕФЕ Мастер обучувачи.

Според нивното искуство, кандидатите можат да аплицираат за еден од следниве сертификати:

 • Национален/меѓународен обучувач и советник
 • Национален/меѓународен сениор обучувач и советник
 • Национален/меѓународен главен тренер и советник
 • Национален/меѓународен мастер тренер

ЛИСТА СО НАЦИОНАЛНИ ЦЕФЕ ОБУЧУВАЧИ

Интернационален ЦЕФЕ Сениор Советник и Мастер Обучувач

 1. Јован Сталевски

Интернационален ЦЕФЕ Сениор Советник и Обучувач

 1. Зоран Витанов

Национален ЦЕФЕ Сениор Советник и Обучувач

 1. Влатко Данилов

Национални ЦЕФЕ Обучувачи

 1. Благој Трајков
 2. Александра Блажевска
 3. Марјан Димитриев
 4. Валентина Тодороска
 5. Ердуан Клобучишта
 6. Валентина Зафироска
 7. Маја Давкова
 8. Емилија Митева Кацарски
 9. Оливера Ѓоргиева Трајковска
 10. Тамара Јованова Апасиев
 11. Ана Петровска
 12. Никола Делевски
 13. Ѓорѓи Милушев
 14. Јасмина Узунова
 15. Киро Јорданов
 16. Марија Манева
 17. Виолета Пеева
 18. Катерина Кимовска Геровска
 19. Елена Антоновска
 20. Елена Гагачева
 21. Атанас Паланов
 22. Моника Петковска Брзовска

Нема подобар учител од праксата, затоа сите оние кои што се заинтересирани и имаат потреба од обуки базирани на искуствено учење, решавање на проблеми, симулација и бизнис игри, тимот на ЦЕФЕ Македонија и обучувачите ви стојат на располагање.


Comments are closed.

Back to Top ↑