Вести

Објавено на ноември 1st, 2017 | од admin

0

Оглас за проектен менаџер и асистент

ЦЕФЕ Македонија има потреба од ангажирање на:

 1. Еден менаџер на проекти во областа на претприемништвото, со полно работно време за периодот декември 2017 – февруари 2019 година.
 2. Асистент на проекти, на временски период по договор.

Кои сме ние?
ЦЕФЕ произлегува од англискиот акроним CEFE (Competency based Economies, Formation of Enterprises, или во превод економии засновани на компетенции, формирање на претпријатија).
Од 1997 година ЦЕФЕ обучувачите работат на подигање на свеста за претприемништвото во Македонија и Југоисточна Европа. Во 2008 година тој тим на обучувачи го основаа здружението на граѓани ЦЕФЕ Македонија во Скопје, како непрофитна и непартиска организација.
Од тогаш, се до денес, мисијата на ЦЕФЕ Македонија е да ги подобрува претприемaчките перформанси на економските актери преку стимулирање на претприемaчко однесување и развој на бизнис компетенции.
Нашата визија е формирана претприемачка култура и зголемена вработеност кај населението. Ние веруваме и работиме кон градење на претприемaчко општество и ги учиме лицата да бидат иноватори и претприемачи.
ЦЕФЕ Македонија е дел од глобалната мрежа на ЦЕФЕ Интернационал присутна и промовирана во повеќе од 100 земји на оваа планета.
Нашите канцеларии и тренинг центар се наоѓаат на Бул. Партизански Одреди 27 а/3 во Скопје.

 1. Проектен менаџер – Што бараме/нудиме?

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следниве услови:

 • Универзитетска диплома во областа на економија, бизнис или менаџмент,
 • Најмалку 3 години искуство во работа на проекти,
 • Солидно познавање на сите аспекти при планирањето и имплементрирањето проектен циклус,
 • Одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик,
 • Одлично познавање на MS Office и работа со компјутери,
 • Познавање или блискост со претприемништвото како дисциплина,
 • Одлични вештини во комуникација со избрани и именувани лица,
 • Професионална етика, навремено и уредно завршување на задачите, и посветеност кон организациските цели и целите на проектот.
 • Претходно работно искуство со проекти од Еразмус+ програмите ќе се смета за предност.

Менаџерот на проектот ќе треба да ги извршува следниве задачи:

 • Соработка со различни целни групи: млади, потенцијални и идни претприемачи, етнички заедници, организации и институции од претприемачките еко системи кај нас и во странство, интернационални организации и тимови,
 • Менаџирање на задачите при ангажирање домашни и странски експерти за потребите на проектот,
 • Менаџирање на организацијата на средби и настани, и активно вклучување во истите,
 • Редовно известување и информирање за работата пред раководниот тим на ЦЕФЕ Македонија,
 • Редовно контактирање и известување на донаторите,
 • Промоција на проектите и проектните цели,
 • Давање препораки за подобрување на состојбите во областа на проектното делување.

Што нудиме?
– Флексибилна работа,
– Едукација и вмрежување во областа на претприемништвото,
– Службен телeфон,
– Посета на интернационални обуки и семинари,
– Средина за напредок во своите професионални и лични цели.

Како да се пријавите?
Испратете биографија, мотивационо писмо и понуда за очекуван финансиски надомест на info@cefe.mk со наслов “Пријава за проектен менаџер ИМЕ ПРЕЗИМЕ”, до среда, 08ми ноември 2017 година.

2. Проектен Асистент. Што бараме/нудиме?

Кои квалификации треба да ги поседуваат кандидатите?

 • Работно искуство со проекти финансирани од меѓународни донатори (претходно работно искуство со проекти од Еразмус+ програмите ќе се смета за предност);
 • Солидно познавање на Microsoft Office апликации (Word, Excel, Outlook, Powerpoint);
 • Одлично познавање на англиски јазик, усна и писмена комуникација;
 • Силни организациски вештини;
 • Изразени меки вештини (комуникација, работа во тим, одговорност…)

Клучни работни обврски на проектниот асистент/ка:

 • Управува со административното и канцелариското работење на здружението;
 • Управува со архивата и архивското работење на организацијата
 • Обезбедува логистичко – техничка поддршка на извршната канцеларија и проектниот тим;
 • Го планира и следи оперативниот буџет за работење на канцеларијата;
 • Планира, следи,спроведува, координира и извршува други задачи во врска со: канцелариски простор, опрема, инвентар, пошта и телекомуникации;
 • Врши други работи поврзани со членството на организацијата (ажурирање на база на членство) и обезбедување на бенефиции за членовите;
 • Соработува со техничари за одржување на веб страните на ЦЕФЕ Македонија;

Што нудиме?
– Флексибилна работа,
– Едукација и вмрежување во областа на претприемништвото,
– Службен телeфон,
– Посета на интернационални обуки и семинари,
– Средина за напредок во своите професионални и лични цели.

Како да се пријавите?
Испратете биографија, мотивационо писмо и понуда за очекуван финансиски надомест на info@cefe.mk со наслов “Пријава за проектен асистент ИМЕ ПРЕЗИМЕ”, до среда, 08ми ноември 2017 година.


За авторотComments are closed.

Back to Top ↑