Партнери

This post is also available in: English

Повик за понуди на ревизорски услуги за проект “Глобална размена и обуки за младинско вработување 2“

Во рамките на проектот: “Глобална размена и обуки за младинско вработување 2“ се објавува повик за прибирање на понуди за ревизорски услуги.  

Целосниот опис на повикот и сите пропратни информации се поставени на следниот линк

Условите за соработка се опишани на англиски јазик.

Рокот за поднесување на понудите е до 22 ноември 2022 година, до 16 часот.

Информации на  info@cefe.mk и finance@cefe.mk 

 

Повик за понуди за кетеринг и организациски услуги во рамките на проектот:

“Глобална размена и обуки за младинско вработување 2“

Во рамките на проектот: “Глобална размена и обуки за младинско вработување 2“ се објавува повик за прибирање на понуди за кетеринг услуги и органзиација на „Глобалана Конференција за Претприемништво 2022’. Повеќе инфо следи на следниот линк, каде е поставен целосниот опис.


Back to Top ↑