Вести

Објавено на ноември 25th, 2019 | од admin

0

Новите национални херои на државата се семејните бизниси

Со оглед на економските процеси низ кои изминативе 25 години минува Македонија, може да им се даде признание на семејните бизниси дека се новите национални херои, затоа што и покрај бројните предизвици на земјата, тие опстанале до денес и вработуваат и ги одржуваат локалните економии.

Ова беше еден од заклучоците од Форумот за успешно наследување на семејните бизниси, кој на 21 и 22 ноември 2019 година се одржа во Битола.

Наследниците на семеен бизнис, претставниците од институциите и од образовниот сектор, дискутираа и споделуваа мислења со цел да се дадат препораки за креирање на политики за поддршка на транзицијата на семејниот бизнис од една генерација во друга.

Иако секој семеен бизнис е различен и не може да се аплицира единствен метод или модел за нивните предизвици, потреби и проблеми, сепак меѓу генералните препораки се:

  • Да се прошири свесноста за добивките и за постоењето на семејните бизниси во една локална економија, преку негување на претприемачката култура во училиштата, институциите и семејството.
  • Да се поддржат наследниците на семејни бизниси во градење на нивни компетенции и знаења, преку обука, коучинг и менторство.
  • Да се инволвираат како посебна категорија во финансиска или техничка поддршка што се даваат преку оперативните планови на државните институции,

Учесниците на форумот се изјаснија дека најсоодветен начин за стекнување со нови знаења и вештини кои ќе ги применат во успешно превземање на семејниот бизнис е преку обука, како и споделување на искуства со други претставници на семејни бизниси.

Овој настан имаше цел да поттикне дијалог за креирање политики за економски развој и беше претставен и во светски рамки преку Глобалната недела на претприемништвото 2019, што се случува во Македонија од 18 до 24 ноември 2019 година, благодарение на организацијата која ги обединува поддржувачите на стартап екосистемот во државата – Стартап Македонија.


За авторотComments are closed.

Back to Top ↑