Ресурси

Објавено на септември 27th, 2017 | од admin

0

Национален извештај за фамилијарни бизниси

This post is also available in: English

Ви ги претставуваме наодите од истражувањата за:

Истражувањата беа спроведени во периодот мај-јули 2017 година од Наташа Чавдаровска и Симона Младеновска, експерти истражувачки од ЦЕФЕ Македонија и Националниот младински совет на Македонија.

Сите активности околу истражувањето се во рамки на проектот ФАБУС https://www.fabuss-project.eu/ кој што е 24 месечен младински ЕРАЗМУС+ проект кој се стреми да помогне на младите поврзани во семеен бизнис да се оспособат за ефикасно наследување на бизнисот. Неговата целна група ја сочинуваат лица на возраст помеѓу 18 и 35 години кои сакаат да го преземат семејниот бизнис во извесен момент во иднината. Овие лица со аспирации за наследување имаат потеба од вештини и знаења за ефикасно развивање на бизнисот преку имплементирање на иновативни стратегии, вклучително и проширување на нивните пазари преку вмрежување и соработка со слични претпријатија во други земји.


За авторотComments are closed.

Back to Top ↑