Вести

Објавено на декември 14th, 2020 | од admin

0

Втор состанок со партнерите во рамките на проектот “GET YES 2”

На 10ти декември 2020 година, се одржа вториот состанок во рамките на проектот “GET YES 2” – Еразмус + КА2 – Градење на капацитети во областа на младите. Средбата се одржа онлајн преку платформата ZOOM, а на состанокот беа присутни претставници од сите партнери на проектот.

На состанокот беа дискутирани следниве теми:

  • Дискусија и почеток на првото истражување од WP2 – претприемачки екосистем и неговите актери.
  • Одлука за логото на проектот за getyes2
  • Веб-страница на проектот www.getyesproject.com и потребни информации
  • Дискусија и одлучување за соодветни канали за комуникација

Главната мотивација зад овој проект е да се поттикне соработката, размената и надградбата на добрите практики помеѓу земјите од проектот со конечна визија – нови квалитетни работни места преку создавање на начин на размислување и култура на претприемништво меѓу економските чинители во општествата.


За авторотComments are closed.

Back to Top ↑